در نشست بررسی مشکلات بازار تهران با حضور وزیر کشور چه گذشت؟


تهران- ایرنا- وزیر کشور به همراه رئیس سازمان مدیریت بحران و جمعی از مسئولان شهری و صنفی امروز در نشستی ۳ ساعته مشکلات و مسائل بازار تهران را بررسی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101776/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی