دستاوردهای سفر یکروزه نایب رییس مجلس شورای اسلامی به شهرستان پلدختر


خرم آباد- ایرنا- نایب رییس مجلس،شورای اسلامی در سفر یکروزه خود ضمن بازدید از برخی طرح‌های عمرانی آسیب دیده از سیلاب ۹۸، اعتبارات مناسبی را به برخی طرح‌های این شهرستان اختصاص داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107861/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی