دستاورد خون پاک شهدای امنیت، ناامیدی دشمن بود


تهران – ایرنا – رئیس جمهور با بیان اینکه آرامش و امنیت امروز شهرهای ما به برکت خون جوانان عزیزی است که در برابر هجوم اغتشاشگران ایستادند، اظهار داشت: اگر چه غم از دست دادن آنها برای‌مان بسیار دشوار است، اما دستاورد خون پاک آنها ناامیدی دشمن بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965232/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی