دستاورد سفرهای رییس جمهور در تحلیل رسانه‌های بین‌المللی قابل مشاهده است


تهران- ایرنا- رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در واکنش به اقدام برخی رسانه‌ها در کوچک نمایی دستاوردهای سفر رییس جمهور به آفریقا گفت: برای دیدن اثرات و برکات سفرها، به تحلیل‌هایی که در ایام سفر تمام رسانه های بین المللی ارایه کردند، توجه کنید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174576/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی