دستغیب: مقدمات برای تفریغ برخط بودجه آماده است


تهران- ایرنا- رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه مقدمات برای تفریغ برخط بودجه آماده است، گفت: به‌دنبال انجام اقدامات پیشگیرانه در دیوان محاسبات برای کاهش تعداد پرونده‌های ارجاعی به دادسرا هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171193/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی