دستور رئیس جمهور برای پیگیری دلایل افزایش قیمت محصولات پتروشیمی


تهران- ایرنا- رئیس جمهور پس از ارائه گزارشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در جلسه هیأت دولت، به وزیر دادگستری ماموریت داد، با بررسی دقیق اسناد و دلایل، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154415/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی