دستور رییس‌جمهور برای تعیین خسارت وارده به آسیب‌دیدگانِ اغتشاشات


تهران – ایرنا – رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی از دستور رئیس جمهور برای تعیین خسارات وارده به خانواده هایی که در جریان ناآرامی‌های سال گذشته مورد ظلمی قرار گرفته‌اند، خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199931/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی