دستگاه‌های اجرایی تایید شده از سوی وزارت، مجاز به فروش نفت خام شدند


تهران- ایرنا- دستگاههای اجرایی با تایید وزرات نفت سال‌آینده می‌توانند نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی بر اساس قیمت روز اقدام نمایند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044256/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی