دستگاه‌های اجرایی موظف به اعلام امکانات خود برای انتخابات مجلس شدند


تهران – ایرنا – نهادها و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی مجلس، فهرست امکاناتی که می‌توان از آن‌ها برای تبلیغات عمومی استفاده کرد را در اختیار هیات بررسی استان قرار دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117046/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی