دستگیری اغتشاشگران مسلح به سلاح گرم در شیراز

بنا بر این گزارش، در جریان اغتشاشات اخیر همانند گذشته دشمنان برای بهره برداری های خود با انجام عملیات های کور در بین اغتشاشگران تلاش به کشته سازی می کنند.

پیش از این،عوامل اطلاعاتی و امنیتی سپاه فجر فارس از شناسایی و دستگیری هدفمند و هوشمندانه لیدرها و عوامل موثر اغتشاشات روزهای اخیر خبر داده بودند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84947888/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2به گزارش دریافتی شامگاه شنبه ایرنا، این دستگیری در جریان تجمع روز شنبه اغتشاشگران در منطقه والفجر و کمربندی شهر شیراز صورت گرفت. 

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی