دستیار رئیس‌جمهور: منع ارائه خدمات اجتماعی‌ خلاف قانون و عدالت است


تهران- ایرنا- دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، منع ارائه خدمات‌ احتماعی را مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده‌ دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081135/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی