دستیار رییس جمهور: تشکیل اجتماعات قانونی دغدغه جدی آیت‌الله رییسی است


مشهد- ایرنا- دستیار رییس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: تشکیل و برپایی اجتماعات قانونی مورد تاکید رییس جمهور و از دغدغه‌های جدی وی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060693/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی