دستیار رییس جمهور: مردمی سازی مهم‌ترین گفتمان دولت سیزدهم است


خرم‌آباد – ایرنا – دستیار رییس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت گفت: مهمترین گفتمان دولت، مردمی سازی و سهیم‌کردن مردم در کارها برای پیشرفت کشور است و اگر مردم‌ پای کار باشند و در تصمیم‌سازی، نظارت و اجرا وارد شوند، بی تردید چالش‌ها و دغدغه‌ها برطرف خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059101/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی