دستیار وزیر و مدیرکل جدید خلیج فارس وزارت امور خارجه معرفی شد


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه در حکمی «محمد علی‌بک» را به عنوان دستیار وزیر و مدیر خلیج فارس وزارت امور خارجه منصوب کرد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85227631/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی