دست رژیم صهیونیستی در حوادث اردوگاه عین‌الحلوه پیداست


تهران- ایرنا- مجمع جهانی بیداری اسلامی اعلام کرد: در درگیری‌های اردوگاه عین الحلوه به روشنی می‌توان دست فتنه انگیز رژیم صهیونیستی را مشاهده کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188561/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی