دشمنان به دنبال ایجاد شکاف میان حکومت و مردم هستند/ باید عذرخواهی می کردند


تهران_ایرنا_ رییس مجلس شورای اسلامی گفت: دشمنان به دنبال ایجاد شکاف میان حکومت و مردم هستند، شهید سلیمانی در وصیت نامه شان تاکید کردند که حواس تان به جایگاه مقام معظم رهبری که عزت مسلمانان را می خواهند، باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990268/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی