دشمنان یک سونامی رسانه‌ای علیه ایران به راه انداخته‌اند


خرم آباد – ایرنا – معاون پارلمانی رییس جمهور با تاکید بر اینکه رسانه های بیگانه علیه نظام  تقسیم کار کرده اند، گفت: دشمنان یک سونامی رسانه‌ای ایجاد کرده و بر مبنای آن حرکت می‌کنند و دانشگاهیان و دانشجویان وظیفه روشنگری در برابر این جریان را دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960304/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی