دشمن با اهانت به قرآن استیصال خود را برای ضربه زدن به جامعه اسلامی نشان داد


تهران- ایرنا- رئیس جمهور با بیان اینکه پناه جامعه ما به قرآن است و دشمن که از این ناحیه ضربه خورده و به دنبال آن است تا کینه، استیصال و ورشکستگی خود را با اهانت به قرآن نشان دهد، گفت: امروز برخی در مغرب زمین در بن‌بستی فرهنگی گرفتار شدند که برای خروج از آن سراغ اهانت به قرآن و پیامبر اسلام رفته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038062/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی