دشمن برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات برنامه دارد


کاشان- ایرنا- فرماندار ویژه کاشان گفت: دشمن برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات و ایجاد ناامیدی در جامعه برنامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197904/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی