دشمن به دنبال حکمرانی نوین بر اذهان نسل جدید انقلاب است


شیراز- ایرنا- رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: دشمن به دنبال این است که حکمرانی نوینی بر اذهان نسل جدید انقلاب اسلامی داشته باشد و زیست مجازی را در فضای حقیقی هم تجربه کنند که در این راه هم شکست می خورد و با همین دهه هشتادی ها و نودی ها به جنگ آنها خواهیم رفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958645/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی