دشمن به دنبال کاهش مشارکت در انتخابات آینده است


کرمان – ایرنا – دبیر شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی گفت: دشمن از پایین آمدن نرخ مشارکت مردم در ۲ انتخابات قبلی خوشحال شده است و طراحی می کند که این روند ادامه پیدا کند و مشارکت در انتخابات آینده کاهش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108725/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی