دعوت امیرعبداللهیان از احزاب لبنانی برای تسریع در انتخاب رئیس جمهور


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه بر لزوم تفاهم احزاب و گروه‌های لبنانی برای انتخاب رئیس جمهور این کشور تأکید و آنان را به تسریع در این کار دعوت کرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85133825/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی