دعوت امیرعبداللهیان از وزیر خارجه ایرلند برای سفر به تهران


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری ایرلند، از وی برای سفر به تهران دعوت به عمل آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014606/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی