دعوت پادشاه عربستان از رئیس جمهور برای سفر رسمی به ریاض


تهران- ایرنا- معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور گفت: رئیس جمهور با استقبال از دعوت پادشاه عربستان برای سفر رسمی به ریاض، بر آمادگی ایران برای تقویت همکاری‌ها تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061814/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی