دلواپسی‌های زنانه در گپ‌وگفت بانوان با نماینده‌شان در کابینه


تهران-ایرنا- نگرانی‌های مادرانه و دلواپسی‌های زنانه در روزهای منتسب به نام مادران و زنان این سرزمین، موضوع گپ‌وگفت معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بانوان ایرانی از سراسر کشور بود که مهم‌ترین دغدغه‌شان را تعالی و پیشرفت، تربیت صحیح فرزندان و استحکام خانواده عنوان کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995922/%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%BE-%D9%88%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی