دلیل ربودن امام موسی صدر به روایت شاگردش


تهران- ایرنا- اولین نماینده امام (ره) در لبنان که زمانی نماینده امام موسی صدر در جنوب این کشور بود و اکنون نیز نمایندگی مقام معظم رهبری را عهده‌دار است، ماجرای سفر امام موسی صدر به لیبی و دلیل ربایش وی را تشریح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226573/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی