دهستان کهورستان بندرخمیر هرمزگان به بخش ارتقا یافت


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان گفت: با موافقت وزیر کشور، دهستان کهورستان از توابع شهرستان بندرخمیر به بخش ارتقا یافت و ۲ دهستان جدید نیز در این شهرستان ایجاد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85202251/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی