دهقان: به رئیس‌جمهور گفتم «مکران» را «شانگهای» می‌کنم


تهران- ایرنا- دبیر شورای توسعه سواحل مکران از بررسی جزییات اساسنامه سازمان توسعه مکران در هیات دولت خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور از من پرسید قرار است این منطقه به چه چیز تبدیل شود؟ گفتم که مکران قرار است به دوبی و شانگهای تبدیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244904/%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی