دوئل نهایی در تل آویو


تهران- ایرنا-550 هزار نفر از 4 تا 5 میلیون صهیونیست باقی‌مانده در سرزمین‌های اشغالی خیابان‌های سراسر رژیم را اشغال کرده و بخشی از آنان با نصب چادر در اطرف پارلمان تحصن کرده‌اند.
همزمان ده‌ها هزار نظامی درحال پیوستن به موج نافرمانی و تمرد از خدمت نظامی بوده و نخست‌وزیر هم در حال درمان است.
کارشناسان اما معتقدند که معضلات فعلی نوک کوه یخ است و ریشه بحران عمیق


منبع: https://www.irna.ir/news/85181904/%D8%AF%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی