دور جدید اتهام زنی کاخ سفید: روسیه با دریافت صدها پهپاد ایرانی، قصد تولید آنها را دارد


نیویورک – ایرنا- جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در تداوم ادعاها و هراس از برنامه پهپادی جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که مسکو نه تنها صدها پهپاد ایرانی دریافت کرده است، بلکه در حال همکاری با ایران برای تولید آنها در داخل روسیه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135215/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی