دوسالانه فرهنگی رسانه‌ای نیروهای مسلح برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس نخستین دوسالانه فرهنگی رسانه‌ای نیروهای مسلح از برگزاری این رویداد در روزهای نخست بهمن‌ماه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999508/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی