دولت آمریکا صلاحیت سخن گفتن از حقوق بشر در دیگر کشورها ندارد


تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران بی‌اساس، فاقد وجاهت و دارای ماهیت و انگیزه سیاسی و برآمده از رویکرد مطرود مداخله جویانه رژیم آمریکا در امور داخلی کشورهای مستقل است و آنان صلاحیت سخن گفتن از حقوق بشر در دیگر کشورها را ندارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85063602/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی