دولت بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت را پذیرفت


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت را پذیرفت و این موضوع از سوی رییس جمهور تایید شده است، گفت: به زودی شرکت‌های حائل تامین نیروهای انسانی نهادهای دولتی حذف می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118687/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی