دولت با تدوین پیوست‌های رسانه‌ای طرح‌های اجرایی، کام مردم را شیرین کند


تهران – ایرنا – معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: دولت برای اینکه بتواند از حقوق مردم دفاع کند، باید پیوست‌های رسانه‌ای هدفمند طراحی کند تا شیرینی و حلاوت اقداماتی که برای آبادانی و سربلندی میهمن در حال انجام است، برای ملت ماندگار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218085/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی