دولت به دنبال تنوع‌بخشی شرکا در سیاست خارجی/ کارشناسان چه می‌گویند؟


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم عزم خود را برای گسترش و تعمیق روابط همه جانبه با کشورهای همسایه، منطقه و در هر نقطه‌ای که منافع ملی ایران را تامین کند، جزم کرده و به دنبال تنوع بخشی شرکا در قالب دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119419/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی