دولت در توسعه زیرساخت های سینمایی موفق عمل کرده است


تهران-ایرنا- سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در توسعه زیرساخت های سینمایی و حمایت از هنرمندان موفق عمل کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188069/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی