دولت در مسیر تعادل‌بخشی به حوزه‌های داخلی و خارجی است


تهران-ایرنا- یک کارشناس اقتصاد سیاسی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف، این اقدامات را در مسیر تعادل‌بخشی در اقتصاد، سیاست خارجی و داخلی ارزیابی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224352/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی