دولت سرسختانه از لایحه بودجه دفاع کند/نباید در برابر تغییرات منابع و مصارف عقب‌نشینی کرد

وی خاطرنشان کرد: دولت در زمان بررسی بودجه باید در برابر تغییرات در منابع و مصارف بودجه سرسختانه ایستادگی کند و از آنچه که در هیات دولت درباره لایحه بودجه تصویب شده دفاع کند از مواضع خود عقب‌نشینی نکند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: ما باید در بودجه منابعی را ایجاد کرده و در نظر بگیریم که تحقق آن ۱۰۰ درصدی باشد نه اینکه برای منابع درآمدی که با اما و اگر میخواهند تامین شوند ما مصارفی را در نظر بگیریم و با این کار خود باعث ایجاد کسری بودجه فراوان در قانون بودجه شویم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943928/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA

سید کریم حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به گزارش‌های سه ماهه دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه گفت: در زمان بررسی لایحه بودجه در سال‌های مختلف شاهد افزایش سقف اعتبارات بودجه هستیم که ثمره آن کسری اعتبارات در زمان اجرای قانون بودجه است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: نباید منابع و مصارف بودجه در مجلس افزایش یابد و برای لایحه بودجه منابع درآمدی غیرقابل تحقق و یا مشکوک الوصول در نظر گرفته شده و محل مصرف برای آن تعریف شود.

حسینی اظهار داشت: اگرچه نمایندگان نیت‌شان این است که رضایتمندی مردم را به دست آورند اما باید به این نکته توجه داشت که وقتی منابع درآمدی پیش‌بینی شده محقق نشود و ما شاهد کسری اعتبارات باشیم این رضایتمندی جای خود را به نارضایتی می‌دهد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی