دولت سیزدهم توسعه مناطق محروم را وظیفه خود می‌داند/ ۴۲ پروژه بزرگ در کشور در حال اجراست


ساری-ایرنا- معاون امور مجلس رییس‌جمهور با اشاره به تلاش دولت سیزدهم برای خدمتگزاری بیشتر به مردم، گفت: مناطق محروم در اولویت دولت است و دولت این مناطق و توسعه آن را هدف و وظیفه خود می‌داند اما باید دانست این دولت با انبوهی از کارهای عقب مانده مواجه شده که نیازمند تلاش جدی، زمان و منابع است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964316/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DB%B4%DB%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی