دولت فعلی در مسیر درست گام برمی‌دارد/دلیل بسیاری از مشکلات به دولت قبل بر می‌گردد


تهران-ایرنا – سخنگو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: دولت فعلی در مسیر درست گام برمی‌دارد ، دلیل بسیاری از مشکلات به دولت قبل بر می‌گردد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185310/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی