دولت مسئول پیگیری فرامین رهبری برای تقویت روابط با کشورهای مسلمان و همسایه است


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب در دیدار سفرا و مسئولان وزارت امور خارجه بر تلاش همه دستگاه‌ها برای تقویت روابط ایران با کشورهای مسلمان، همسایه و همسو تأکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117882/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی