دولت مصوبه تعیین سقف کارانه پزشکان را اصلاح کرد

به موجب این اصلاحیه، نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم مندرج در این مصوبه می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84941072/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AFبه گزارش ایرنا، هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، به منظور رفع ایرادهای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره مصوبه مربوط به تعیین سقف کارانه پزشکان در سال ۱۴۰۱، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.

مصوبات کارگروه متشکل از وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین سقف کارانه پزشکان، با رعایت ساز وکار ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت، قابل ابلاغ است.

به موجب اصلاح مصوبه یاد شده، بانک ها و مؤسسات اعتباری می توانند در چارچوب  قوانین و مقررات نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام کند.

اصلاح مصوبه مربوط به الزام دستگاه‌ها به واریز درآمدهای خود به حساب‌های خزانه‌داری 

اصلاح مصوبه دولت درخصوص تعیین مشوق‌ها برای حمایت از تولید و حفظ و افزایش اشتغال

هیات وزیران با هدف تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص مصوبه مربوط به الزام همه دستگاه‌ها به واریز درآمدهای خود به حساب‌های خزانه داری کل کشور، مصوبه مذکور را اصلاح کرد.

هیات وزیران در راستای رفع ایراد و اعلام مغایرت قانونی از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص مصوبه مربوط به تعیین مشوق‌های بیمه ای، مالیاتی، بانکی و تجاری برای حمایت از تولید و حفظ و افزایش اشتغال، پیشنهاد اصلاح مصوبه مذکور را به تصویب رساند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی