دولت مصوبه پرداخت حق عضویت ایران در مجامع بین‌المللی را اصلاح کرد

به گزارش ایرنا، هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی موجود در مصوبه مربوط به پرداخت حق عضویت‌های ایران در مجامع و سازمان های بین المللی در سال ۱۴۰۱، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.

با توجه به نیاز کشور به وجود یک نهاد اداری مرکزی برای هماهنگی کارآمد ارکان اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و به منظور اجرای مؤثر فعالیت های آن، هیئت وزیران به وزارت امور خارجه اجازه داد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه مقر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه اتحادیه یاد شده اقدام کند.

تصویب آیین نامه اجرایی معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری 

سازمان همکاری اسلامی (OIC) دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۶۹ با عنوان «سازمان کنفرانس اسلامی» تشکیل شد و سپس در سال ۲۰۱۱ نام آن به «سازمان همکاری اسلامی» تغییر یافت.

شرکت تأمین آب صنایع و معادن نیز مکلف است با هدف افزایش بهره وری اقتصادی و رعایت ملاحظات محیط زیستی، رأساً یا از طریق ظرفیت های دانش بنیان، نسبت به تولید محصولات جانبی نظیر استفاده از نمک و استحصال مواد معدنی (فلزات بازمانده) از فرآیند نمک‌ زدایی اقدام کند و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو همکاری لازم را در دستیابی به فناوری، ‌ صدور مجوزها و بازاریابی محصولات به عمل خواهند آورد.

برخورداری از مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین نامه، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک‌ علم و فناوری می باشد که به تأیید رئیس پارک علم و فناوری رسیده است.

همچنین وزارت نیرو نسبت به معرفی شرکت سرمایه گذار به سازمان امور اراضی کشور، سازمان مناطق آزاد تجاری و سایر سازمان های مرتبط حسب نیاز جهت تأمین زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات نمک زدایی و خط انتقال اقدام کرده و دستگاه های مذکور نیز ظرف مدت حداکثر دو ماه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور مجوز برای تأمین زمین مورد نیاز طرح، اقدام خواهند کرد.

مطابق بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردو غبار، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری های همه گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به ۳ درصد و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را به ۲ درصد افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84869608/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD

همچنین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط با طرح، با ممانعت از تعریف طرح‌های موازی تأمین و انتقال آب دریا برای اهداف یکسان با این طرح، زمینه پایداری طرح را فراهم می‌کند.

صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه مقر بین ایران و دبیرخانه اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

حذف احکام ناظر به حق الامتیاز، تخفیف‌ها و جریمه  نقض تعهدات پروانه اپراتورهای ارایه خدمات مرکز تماس

به موجب آیین نامه فوق، علاوه بر همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی در جهت صدور مجوزهای مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات و تسهیل فرآیند اجرای طرح، وزارت نیرو برای مناطقی از استان که از منابع آب انتقالی طرح برخوردار می‌شوند، از طریق فرآیند بازتخصیص آب، سهم آب سطحی و زیرزمینی تخصیص یافته به صنایع را با منابع آب انتقالی طرح جایگزین خواهد نمود. وزارتخانه مذکور همچنین حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نقاط مصرف اولویت دار را برای انتقال آب جهت تأمین آب شرب و میزان نیاز آبی مربوط تعیین و به شرکت تأمین آب صنایع و معادن به عنوان شرکت سرمایه گذار و مجری طرح اعلام خواهد کرد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، برای تأمین آب شرب از محل طرح، قرارداد خرید تضمینی آب شرب با شرکت مذکور منعقد می‌کند

اصلاح مصوبه تخصیص اعتبار برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل در استان های هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان

همچنین در صورت پرداخت حق عضویت سازمان‌های اولویت دار مندرج در این مصوبه از محل منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند نسبت به پرداخت معوقات عضویت در سایر سازمان های مندرج در مصوبه از محل اعتبارات  مصوب مربوط اقدام کند.

به موجب این اصلاحیه، اعتبار مذکور از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می یابد.

اختصاص اعتبار برای جبران و بازسازی خسارات ناشی از سیل در استان یزد

علاوه بر این، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اقدامات لازم را برای برخورداری شرکت تأمین آب صنایع و معادن از سرمایه گذاری و یا تسهیلات داخلی و یا خارجی و نیز اولویت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌دهد.

این سازمان با عضویت ۵۷ کشور و با هدف معرفی و ترویج اصول والای اسلام با تأکید بر جنبه های گوناگون تمدنی آن و ارایه چارچوبی برای همکاری و هماهنگی گسترده و ثمربخش میان مجالس و پارلمان های کشور عضو، در سازمان ها و مجامع بین المللی تأسیس شده است.

به موجب آیین نامه فوق، کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت ها و موسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشمول معافیت موضوع ماده (۹۱) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنان بر عهده رئیس همان پارک علم و فناوری است.

پرداخت حق عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین ‌المللی مندرج در مصوبه در سال آتی مشروط است و دستگاه‌های طرف عضویت ملزم هستند حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از ابلاغ این تصویب نامه اقدام به ارسال گزارشی از اقدامات تعیین شده توسط کارگروه بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین المللی به معاونت حقوقی رییس‌ جمهور(امور توافق ‌های بین ‌المللی) کند.

تصویب آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

در اجرای تکلیف مقرر در ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مبنی بر فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان، هیات وزیران آیین نامه اجرایی این ماده را به تصویب رساند.

اعضای دولت در ادامه با طرح پیشنهادی درخصوص تسهیل ضمانت وام های اشتغال خُرد زنان سرپرست خانوار با بهره گیری از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون موافقت کردند.

هیات وزیران با اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیارد اعتبار هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد برای بازسازی تأسیسات زیربنایی و اماکن مسکونی و میراث فرهنگی آسیب‌دیده ناشی از وقوع سیل، مدیریت شرایط اضطرار و جبران خسارت در این استان موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، در صورت اعلام وزارت امور خارجه مبنی بر عدم امکان پرداخت حق عضویت و معوقات مندرج در مصوبه مذکور از محل منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ‌ سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبارات مصوب مربوط به ترتیب اولویت نسبت به تخصیص اعتبار اقدام خواهد کرد.

جزئیات طرح مصوب دولت طی روزهای آینده به اطلاع عموم خواهد رسید.

در اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان و به منظور ایجاد انگیزه برای حضور نیروهای متخصص در پارک‌های علم و فناوری و حمایت از فعالیت های فناورانه، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور مبنی بر معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری را به تصویب رساند.

موافقت دولت با طرح تسهیل ضمانت وام های اشتغال خُرد زنان سرپرست خانوار 

با موافقت وزارت نیرو و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، استفاده از سامانه مذکور و سایر سامانه‌های آبرسانی (در حال ساخت و بهره‌برداری) برای شرکت امکان‌پذیر است. در این صورت سرمایه‌گذاری شرکت در مدل مالی طرح لحاظ خواهد شد.
سازمان حفاظت محیط زیست هم در بازه زمانی حداکثر دو ماهه، با بررسی طرح، نسبت به صدور مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح در چارچوب ضوابط مربوط اقدام خواهد کرد.

همچنین به منظور تکمیل و اصلاح سامانه‌های اول و دوم انتقال آب از چاه نیمه‌ها به زاهدان، وزارت نیرو با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه گذار با رعایت قوانین و مقررات مربوط به گونه ای اقدام خواهد کرد که امکان تبادل و انتقال آب میان زاهدان و سیستان بطور رفت و برگشتی فراهم شود تا بتوان آب نمک زدایی شده را در مواقع کم آبی چاه نیمه‌ها به سیستان منتقل کند.

هیات وزیران به موجب تکلیف مقرر در آیین نامه ستاد ملی زن و خانواده و در راستای اجرای مصوبات این ستاد، پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر تسهیل ضمانت وام‌های اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار (دهک های ۱ تا ۵ درآمدی) با بهره گیری از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را به تصویب رساند.

هیات وزیران با هدف تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه تخصیص اعتبار برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل در استان های هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان، آن را اصلاح کرد.

دولت همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد را موظف کرد ضمن نظارت فنی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.

هیات وزیران در راستای اجرای احکام مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و و نیز مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با هدف تسهیل کسب و کار و حذف مجوزهای غیرضرور، پیشنهاد حذف احکام ناظر به حق الامتیاز، تخفیف‌ها و جریمه نقض تعهدات کارورها (اپراتورها) ی ارایه خدمات مرکز تماس را به تصویب رساند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، میزان نیاز آبی بخش صنعت و نقاط مصرف اولویت دار را در سطح استان تعیین و به وزارت نیرو و شرکت تأمین آب صنایع و معادن اعلام می‌کند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی