دولت ملزم به تعیین تکلیف بدهی‌ پیمانکاران طرح‌های عمرانی شد


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، الزام دولت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود به پیمانکاران را از مصوبات امروز کمیسیون تلفیق عنوان کرد و گفت: دولت مکلف شد بدهی‌ها خود را در قالب اوراق تعیین تکلیف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177707/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی