دولت چگونه حق ایران را در ماراتن حقوقی لاهه گرفت؟


تهران- ایرنا- دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) ۱۰ فروردین سال ۱۴۰۲ رایی صادر و پرونده‌ای را مختومه اعلام کرد که پس از هفت سال، بار دیگر حقانیت جمهوری اسلامی در دعاوی با ایالات متحده آمریکا را نشان داد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85070608/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی