دولت گذشته کشور را با فروش اوراق اداره می‌کرد/با آغاز دولت سیزدهم شاهد رشد اقتصادی بودیم


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم کشور را در سخت‌ترین شرایط ممکن تحویل گرفت و در این مدت با اصلاحات اساسی در بودجه سالانه، شاخص‌های اقتصادی رشد محسوسی یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186590/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی