دولت ۱۳ و اسنادی که در ۱۳ میزبانی امضا شد


تهران- ایرنا- راهبرد تمرکز بر کشورهای همسایه ایران در توسعه ظرفیت‌های عظیم تجاری و اقتصادی به عنوان اولویت نخست دولت سیزدهم در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها با نگاه ملی و منطق بین‌المللی رئیس‌جمهور، تاکنون به امضای ۵۰ اسناد همکاری در داخل و ۹۷ امضا تفاهم‌نامه در سفر آیت الله رئیسی به خارج از کشور منجر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109996/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%B1%DB%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی