دومینوی فروش سلاح‌های غربی به اوکراین تا کی ادامه دارد؟


تهران- ایرنا- بحران اوکراین بازار خرید و فروش سلاح‌ها و جنگ‌افزارهای خشونت‌بار را در جهان داغ کرده‌است؛ رقابتی تسلیحاتی به ویژه با محوریت اروپا و آمریکا که انتظار می‌رود حتی در صورت فروکش کردن یا پایان بحران اوکراین همچنان شاهد تداوم آن باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117761/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی