دومین جلسه شورای عالی فضایی به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار شد


تهران – ایرنا – دومین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم روز چهارشنبه به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و نیز با حضور اعضای حقیقی و حقوقی این شورا برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989489/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی