دومین نشست واکاوی ناآرامی‌های اخیر زاهدان برگزار شد

تاکید بر نقش مردم منطقه در ناکامی توطئه‌ مخالفان نظام در اتفاقات اخیر، ضرورت تامین نیازهای حوزه‌های مختلف اجتماعی-فرهنگی استان سیستان و بلوچستان و لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف اقتصادی منطقه در توسعه استان از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84941091/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

به گزارش ایرنا،  در این نشست که به ریاست ابوذر گوهری‌مقدم، معاون سیاسی و بین‌الملل مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد، مسئولان ذیربط ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت به ارائه راهکارهای مدیریت مسایل استان پرداختند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی